Find Freedom Through Forgiveness From God!
Từ bỏ không có nghĩalà yếu đuối, đôi khi nó có nghĩa là bạn đủ mạnh mẽ để buông tay.
Log in
Sign up
Subscribe
Featured feeds